Gå til indhold

Ansøgning om praktikplads

Ansøgningsfrist 19. februar 2023

Ambassaden i Lissabon søger to praktikanter til efterårssemesteret 2023.

Som praktikant vil du komme til at arbejde i et internationalt, moderne diplomatisk miljø præget af både politik og økonomi. 

Den politiske afdeling arbejder overordnet for at fremme danske interesser og udbrede kendskabet til danske holdninger, værdier og kultur i Portugal. Handelsafdelingen på ambassaden er en del af The Trade Council under Udenrigsministeriet og arbejder med at støtte, rådgive og skabe muligheder for danske virksomheder på det portugisiske marked. The Trade Council i Portugal har særlig fokus på sektorerne inden for vand, sundhed, digitalisering, energi og supply chain.

Opgaverne spænder bredt, men vil især relatere sig til ambassadens arbejde med public affairs, indberetningsvirksomhed og økonomisk diplomati. Praktikanterne vil blive inddraget i det daglige arbejde, hvor opgaverne bl.a. vil bestå af: 

• Research af indenrigspolitiske forhold i Portugal og danske og portugisiske stakeholdere som har interesse for dansk erhvervsliv
• Deltagelse i briefinger i ministerier, møder, konferencer og andre events 
• Input til indberetninger til den danske centraladministration 
• Bidrage til udarbejdelse af markeds- og sektoranalyser for danske virksomheder 
• Udarbejdelse af nyhedsbreve, opdatering af sociale medier og vores hjemmeside 
• Besvarelse af borgerhenvendelser om forhold i Danmark og Portugal
• Foredrag om ambassadens opgaver og spanske forhold for danske studerende 
• Diverse praktiske opgaver, herunder at hjælpe til i reception, mødefastlæggelser/forberedelse,
• Kommunikationsopgaver og let grafisk arbejde. 

Et praktikophold på ambassaden i Lissabon byder på masser af udfordringer og giver dig et indgående kendskab til den danske udenrigstjenestes arbejde. Herudover er Lissabon en livlig hovedstad under forandring med et væld af spændende tilbud.

Varighed
Praktikopholdet begynder den 1. september 2023 og afsluttes den 31. januar 2024. Opholdet kan i enkelte tilfælde forlænges med yderligere et semester.
 
Kvalifikationer
Du skal være indskrevet på en dansk højere læreanstalt under en relevant videregående uddannelse, gerne overbygning. Gode portugisiske sprogkundskaber foretrækkes, men er ikke et krav. Gode skriftlige og analytiske evner samt gode engelskkundskaber er en fordel. Kendskab til eller interesse for politik, public affairs, økonomisk diplomati eller eksportfremme er nødvendigt. Kendskab til sociale medier, online kommunikation og tekstproduktion er en fordel. 
 
Aftaleforhold og løn
Der indgås en praktikaftale for opholdet. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et tilskud på op til 3.000 kr. pr. måned til boligudgifter. Der kan under opholdet være mulighed for at modtage SU efter gældende regler. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig, men ambassaden kan være behjælpelig med rådgivning og facilitering af egnet logi.

Ansøgning
CV og kopi af eksamensbevis skal vedlægges ansøgningen, der sendes til ambassaden pr. e-mail til [email protected] med titlen ”[Dit navn] praktik E2023”
 
Flere oplysninger
Spørgsmål kan rettes til Anette Dias ([email protected]) eller Souschef Maj Tellefsen ([email protected]). Du kan også besøge ambassadens hjemmeside http://portugal.um.dk/ og Facebook-profil https://www.facebook.com/amblissabon.