Gå til indhold

Praktik på den danske ambassade i lissabon

Hvem Studerende indskrevet på højere uddannelsesinstitution
Ambassaden i Lissabon tilbyder hvert halvår to praktikpladser til studerende

to ledige stillinger åbent for ansøgning til og med 18. september 2022

Aktuelle praktikantopslag offentliggøres på ambassadens hjemmeside i februar og august under ”Ansøgning om praktikplads”.

Som praktikant vil du komme til at arbejde i et internationalt, moderne diplomatisk miljø præget af både politik og økonomi. Opgaverne spænder bredt, men vil især relatere sig til ambassadens arbejde med public affairs og økonomisk diplomati.

Du vil få mulighed for at beskæftige dig med portugisisk politik og kultur, EU-politik, eksportfremme, kommunikation og sociale medier, research og analysearbejde samt deltagelse i møder, konferencer og briefinger.

Et praktikophold på ambassaden i Lissabon byder på masser af udfordringer, og giver dig et indgående kendskab til den danske udenrigstjenestes arbejde. Herudover er Lissabon en livlig hovedstad under forandring med et væld af spændende tilbud.
Praktikopholdet varer normalt 5 måneder, men kan i enkelte tilfælde forlænges med yderligere et semester. Bemærk, at man kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

Kvalifikationer
Du skal være i gang med en relevant videregående uddannelse på en højere dansk læreanstalt, gerne overbygning. Der kan gives dispensation fra kravet om at være indskrevet på studiet under praktikopholdet, forudsat naturligvis, at du fortsætter på kandidatdelen efter praktikopholdet. Kendskab til portugisisk er en fordel. Gode skriftlige og analytiske evner samt gode engelskkundskaber er en fordel. Kendskab til eller interesse for public affairs, sociale medier, økonomisk diplomati, eksportfremme eller europæisk politik er nødvendigt.
 
Aftaleforhold og løn
Der indgås en praktikaftale for opholdet. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et tilskud på op til 3.000 kr. pr. måned til boligudgifter. Der vil under opholdet være mulighed for at modtage SU efter gældende regler. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig, men ambassaden kan være behjælpelig med rådgivning og facilitering af egnet logi.

Ansøgning
CV og kopi af eksamensbevis skal vedlægges ansøgningen, der sendes til ambassaden pr. e-mail til [email protected].
 
Flere oplysninger
Spørgsmål kan rettes til Anette Dias ([email protected]) eller Souschef Maj Tellefsen ([email protected]). Du kan også besøge ambassadens hjemmeside http://portugal.um.dk/
 

 

Den Danske Ambassade

1279-077 Lisboa

Tlf:     (+351) 21 351 2960
Fax:   (+351) 21 355 4615
E-mail:     [email protected]

Officiel åbningstid mandag til fredag: 10.00 – 13.00.