Gå til indhold

Bevarelse af dansk statsborgerskab

Ændring vedrørende tidspunkt for indgivelse af ansøgning

En dansker, der er født i udlandet, og aldrig har boet i Danmark og heller ikke har opholdt sig her under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, taber sit danske statsborgerskab ved det fyldte 22. år.

Der kan dog indgives ansøgning til Justitsministeriets indfødsretskontor om bevarelse af det danske statsborgerskab. Indtil nu har man skulle indgive ansøgning før det fyldte 22. år. Sagsbehandlingstiden er dog på nuværende tidspunkt på 14-16 måneder regnet fra ansøgningens modtagelse i Justitsministeriet. Derfor bør ansøgninger som udgangspunkt indgives mellem det fyldte 20. og 21. år.   
Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab kan indgives til en dansk repræsentation i udlandet eller sendes direkte til Udlændinge og Integrationsministeriet.

Yderligere information samt ansøgningsskema kan findes via Udlændinge og Integrationsministeriets hjemmeside.

 

Generhvervelse af dansk statsborgerskab

Er du bosiddende i udlandet, og har du mistet dit danske statsborgerskab ved at erhverve et andet statsborgerskab før den 1. september 2015?

Nåede du ikke at søge i forbindelse med den første 5-årige overgangsordning, så er der godt nyt til dig. Folketinget vedtog nemlig i juni 2021 en ny 5-årig overgangsordning, som giver mulighed for at generhverve det danske statsborgerskab ved afgivelse af erklæring. Overgangsordningen træder i kraft den 1. juli 2021 og skal gælde indtil den 1. juli 2026.

Reglerne fremgår af Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside, hvor du også kan finde skemaet til erklæring om generhvervelse af dansk statsborgerskab for tidligere danske statsborgere.

Hvordan kan jeg have mistet mit danske statsborgerskab?

Hvis man som tidligere dansk statsborger har ansøgt om et fremmed statsborgerskab inden den 1. september 2015, kan man have fortabt sit danske statsborgerskab i medfør af den tidligere gældende § 7 i lov om dansk indfødsret.

Med virkning fra den 1. september 2015 blev denne bestemmelse ophævet, og danske statsborgere som efter denne dato har ansøgt om et fremmed statsborgerskab mister ikke længere det danske statsborgerskab.

Hvordan kan du søge om at generhverve dansk statsborgerskab?

Du kan søge om at generhverve dit danske statsborgerskab ved at indsende en erklæring direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet - også fra udlandet. Du kan også mod ekstra gebyr indsende erklæringen via en dansk ambassade eller et af de mange danske konsulater i udlandet. Du kan se de danske repræsentationer her. På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside er der information og vejledning om de nærmere regler.

Hvordan får jeg et dansk pas?

Du vil kunne søge om et dansk pas, når Udlændinge- og Integrationsministeriet har behandlet din sag og afgjort, at du har generhvervet dit danske statsborgerskab. Du kan se den seneste liste over, hvor du kan søge om et dansk pas med biometri her. Husk at du som hovedregel skal bestille tid for at kunne indgive din pasansøgning, så du opfordres ligeledes til at besøge din ambassades hjemmeside for nærmere oplysning herom.