Spring til indhold

Bevarelse af dansk statsborgerskab

Ændring vedrørende tidspunkt for indgivelse af ansøgning

""

En dansker, der er født i udlandet, og aldrig har boet i Danmark og heller ikke har opholdt sig her under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, taber sit danske statsborgerskab ved det fyldte 22. år.

Der kan dog indgives ansøgning til Justitsministeriets indfødsretskontor om bevarelse af det danske statsborgerskab. Indtil nu har man skulle indgive ansøgning før det fyldte 22. år. Sagsbehandlingstiden er dog på nuværende tidspunkt på 14-16 måneder regnet fra ansøgningens modtagelse i Justitsministeriet. Derfor bør ansøgninger som udgangspunkt indgives mellem det fyldte 20. og 21. år.   
Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab kan indgives til en dansk repræsentation i udlandet eller sendes direkte til Udlændinge og Integrationsministeriet.

Yderligere information samt ansøgningsskema kan findes via Udlændinge og Integrationsministeriets hjemmeside.