Gå til indhold

Indgåelse af ægteskab

Ifølge de foreliggende oplysninger skal følgende dokumenter forelægges de portugisiske myndigheder i tilfælde, hvor en dansk statsborger ønsker at indgå ægteskab i Portugal med en portugisisk statsborger, eller hvor to danske statsborgere ønsker at indgå ægteskab: 

  • Ægteskabsattest. Attesten udstedes af den danske parts bopælskommune.
  • Fødsels- og dåbs-/navneattest eller navnebevis, der højst må være 6 måneder gammel ved indgivelsen til vielsesmyndigheden.
  • Gyldigt dansk pas.

Ved indgivelsen af ansøgningen om vielse til den kompetente myndighed (Registo Civil) skal parterne – foruden personlige oplysninger - også meddele, om ægteskab ønskes indgået ved kirkelig eller borgerlig vielse, og om der indgås ægtepagt inden ægteskabet (det bemærkes, at portugisisk ret ikke anerkender oprettelse af ægtepagt efter ægteskabets indgåelse)
Ansøgningen skal indgives ved personlig henvendelse eller ved en dertil befuldmægtiget.

Dokumenterne nævnt i pkt. 1-2 tillige med en evt. fuldmagt skal oversættes til portugisisk af en statsautoriseret translatør. Ambassaden kan foretage oversættelsen mod et gebyr.

Efterfølgende skal dokumenterne legaliseres i Udenrigsministeriet.

Både ved indgivelse af ansøgningen og under vielsesceremonien skal parterne være ledsaget af en tolk, med mindre de behersker portugisisk.

Såfremt den forelagte dokumentation findes i orden, skal vielsen finde sted inden for 6 måneder gældende fra den dato, hvor dokumenterne er blevet godkendt af kompetent portugisisk myndighed.

 

 

Den Danske Ambassade

/~/media/portugal/images/banners/dansk%20flag.gif Rua Castilho 14.C.3
1279-077 Lisboa
Tlf:     (+351) 21 351 2960
Fax:   (+351) 21 355 4615
E-mail:     [email protected]
  • Ægteskabsattest. Attesten udstedes af den danske parts bopælskommune.
  • Fødsels- og dåbs-/navneattest eller navnebevis, der højst må være 6 måneder gammel ved indgivelsen til vielsesmyndigheden
  • Gyldigt dansk pas

Ved indgivelsen af ansøgningen om vielse til kompetente myndighed (Registo Civil) skal parterne – foruden personlige oplysninger - også meddele, om ægteskab ønskes indgået ved kirkelig eller borgerlig vielse, og om der indgås ægtepagt inden ægteskabet (det bemærkes, at portugisisk ret ikke anerkender oprettelse af ægtepagt efter ægteskabets indgåelse)
 Ansøgningen skal indgives ved personlig henvendelse eller ved en dertil befuldmægtiget.

 Dokumenterne nævnt i pkt. 1-2 tillige med en evt. fuldmagt skal oversættes til portugisisk af en statsautoriseret translatør. Ambassaden kan foretage oversættelsen mod et gebyr.

 Efterfølgende skal dokumenterne legaliseres i Udenrigsministeriet.

 Både ved indgivelse af ansøgningen og under vielsesceremonien skal parterne være ledsaget af en tolk, med mindre de behersker portugisisk.

Såfremt den forelagte dokumentation findes i orden, skal vielsen finde sted inden for 6 måneder gældende fra den dato, dokumenterne er blevet godkendt af kompetent portugisisk myndighed.

 

 

Den Danske Ambassade

/~/media/portugal/images/banners/dansk%20flag.gif Rua Castilho 14.C.3
1279-077 Lisboa
Tlf:     (+351) 21 351 2960
Fax:   (+351) 21 355 4615
E-mail:     [email protected]