Gå til indhold

Økonomisk overblik

Efter Portugal blev medlem af EU i 1986 (dengang EF), oplevede landet en stabil vækst gennem 1990'erne på 3,5% i gennemsnit om året. Vækstniveauet er imidlertid faldet betragteligt siden. Siden årtusindskiftet er BNP vokset under 1% i gennemsnit om året.

De seneste år har været præget af den globale finansielle og økonomiske krise, der for Portugals vedkommende også har udviklet sig til en gældskrise. I begyndelsen af den økonomiske nedtur steg det offentlige budgetunderskud voldsomt. I april 2011 måtte landet anmode om en finansiel hjælpepakke fra EU og IMF (78 mia. euro).

Som modydelse forpligtede Portugal sig til at nedbringe sit budgetunderskud til under 3% af BNP i 2013, så det igen overholdt EU's stabilitets- og vækstpagt. Desuden skulle landet gennemføre en række omfattende strukturreformer. Den finanspolitiske konsolidering betød, at væksten i 2011 og 2012 var negativ. Arbejdsløsheden steg og passerede 17% i 2013.

PT forlod i juni 2014 det 3-årige internationale låneprogram og er nu underlagt EU-proceduren for lande med uforholdsmæssigt høje budgetunderskud (mere end 3 % af BNP). Både staten, virksomheder og private husholdninger belastes fortsat af en meget høj gældssætning. Den offentlige gæld er stigende og rundede i 2016 131,6 % af BNP (240 mia. euro). Portugal har i lang tid haft et betydeligt underskud på handels- og betalingsbalancen som følge af svag konkurrenceevne. Begge poster er dog forbedret de seneste år. Arbejdsløsheden var på 12,6 % i 2015 og er faldende. Portugal forventer at udtræde af underskudsproceduren i 2016. Den nye regering har prioriteret en hurtigere afvikling af sparepolitikken indført under låneprogrammet end planlagt af den tidligere regering.

Økonomisk og socialt er der store forskelle mellem de regioner, hvor udviklingen er gået hurtigt (de større byer og kystområderne), og de områder, hvor udviklingen ikke er fulgt med (i den indre del af landet). Landområderne oplever derfor en langsom affolkning. Byområderne Lissabon og Porto, det mellemliggende kystområde samt Algarvekysten i syd tegner sig for langt hovedparten af den økonomiske aktivitet.

Portugal er langt fremme med vedvarende energi, som leverer en betydelig del af el-produktionen. Det er primært vandkraft samt vind- og solenergi. Desuden har landet potentiale for bølgeenergi.

Samhandlen mellem Danmark og Portugal har de senere år ligget omkring 4 mia. kr. I 2015 udgjorde dansk eksport 1,7 mia. kr., mens importen fra Portugal lå på 2,5 mia. kr. Danmark havde derfor et underskud på samhandlen i 2015. Den danske eksport spænder over et bredt felt af varer, men farmaceutiske produkter, fødevarer samt maskiner og tilbehør til industrien udgør de vigtigste kategorier.

 

Den Danske Ambassade

Rua Castilho 14.C.3
1279-077 Lisboa
Tlf:     (+351) 21 351 2960
Fax:     (+351) 21 355 4615
E-mail:     [email protected]