Gå til indhold

Politik og økonomi

Ambassadens politiske og økonomiske arbejde

EU-spørgsmål og udenrigspolitik er et vigtigt element i vores arbejde. Den politiske og økonomiske afdeling arbejder med mange forskellige partnere i Portugal for at fremme informationsudveksling og samarbejde om EU og EU’s fælles udenrigspolitik.

Vi er i tæt dialog med ministre og embedsmænd, medlemmer af parlamentet, forskere, medier, tænketanke og andre vigtige aktører i det portugisiske samfund.

Vi præsenterer og forklarer den danske regerings holdninger til EU – både de overordnede spørgsmål og på de forskellige sektorområder, som eksempelvis økonomi, miljø og klima, retspolitik eller landbrug. Det samme gælder vigtige udenrigspolitiske spørgsmål: NATO, global sikkerhed, handelspolitik, samarbejde i internationale organisationer, kamp mod fattigdom, menneskerettigheder og flere andre områder.

Vi rapporterer hjem om de portugisiske synspunkter og følger tæt med i den lokale politiske og økonomiske debat, ikke mindst om EU. Hermed hjælper vi danske beslutningstagere, så de har de nødvendige informationer.

Endelig hjælper vi danske politikere og repræsentanter ved besøg, møder og andre kontakter til Portugal.

Den Danske Ambassade

1279-077 Lisboa
Tlf:     (+351) 21 351 2960
Fax:   (+351) 21 355 4615
E-mail: [email protected]