Gå til indhold

Forretningskultur

Her kan du finde nogle gode råd til at begå dig i den portugisiske forretningskultur.

Besøg i Portugal
Forretningsbesøg i Portugal bør aftales i forvejen og genbekræftes efter omstændighederne skriftligt kort før besøget. Det anbefales at komme til tiden. Man skal dog ikke lade sig skræmme af, at værten ikke er præcis, eller at mødet er forsinket.

Portugiserne værdsætter høflighed og kan være lidt formelle. De udveksler gerne visitkort. Professionelle titler mv. benyttes ved tiltale (doktor, ingeniør, hr., fr., eller frk.)

Mænd bærer jakkesæt og slips. Kvinder er ligeledes formelt klædt på.
Der hilses normalt med håndtryk blandt forretningsforbindelser. Kender man imidlertid hinanden benyttes kindkys (mellem mænd/kvinder samt kvinder/kvinder).

Måltider er for portugisere rammen om en afslappet samtale og et nærmere personligt bekendtskab. Den besøgende bør følge trop og ikke forcere en forhandlingssituation.

Sprog
Stadig flere taler engelsk. Førstegangshenvendelser til portugisiske samarbejdspartnere kan dog med fordel benytte portugisisk for at sikre, at de forskellige led i beslutningsprocessen (direktion, teknikere, indkøbere, osv.) bliver inddraget. Herved kan det undgås, at der internt skal foretages en oversættelse af præsentationsmateriale mv.

De ansvarlige i større firmaer taler normalt godt engelsk. Også i mindre firmaer taler stadig flere engelsk. I den ældre generation tales ligeledes ofte fransk.

Ved en partnersøgning vil ambassaden typisk udarbejde introduktionsskrivelsen på portugisisk og forestå nødvendig opfølgning for at sikre, at præsentationen forstås og tildeles den ønskede opmærksomhed.

Beslutningsprocessen
Beslutninger i portugisiske firmaer træffes normalt på relativt højt niveau. Delegering af ansvar til funktionschefer er ikke altid hovedreglen, især ikke i de familieejede firmaer. Det anbefales derfor at søge de faktiske beslutningstagere inddraget i en forhandling. I forhandlinger med portugisiske myndigheder skal man være opmærksom på den bureaukratiske langsommelighed.

Betalinger
Erfaringen viser, at betalingsterminer ofte overskrides i Portugal. Offentlige myndigheder er generelt sene betalere.

Kontortider
Den effektive arbejdsdag for møder og andre arrangementer er relativt kort. Kontorer er ofte først i fuld funktion ved 9-10-tiden; frokostpausen begynder ved 13-tiden og kan strække sig frem til 15- tiden. Personalet forlader som hovedregel kontoret i frokostpausen. Kontorer lukker normalt ved 18-19-tiden. Ledende medarbejdere bliver imidlertid ofte til ud på aftenen.