Spring til indhold

Portugal i tal

Tallene på denne side er hentet fra Verdensbankens database og er fra 2017. Ved at klikke på "Link til kilde" i skemaet, kan man se Verdensbankens data for tidligere år.

Værdi Enhed Kilde
 
Landareal Kvadratkilometer Link til kilde
Befolkningstal Antal personer Link til kilde
Befolkningsvækst (årlig %) Årlig % Link til kilde
Forventet levetid ved fødslen (år) År Link til kilde
BNI per indbygger, købekraftsparitet (nuværende international $) USD/indbygger Link til kilde
Vækst i BNP (årlig %) Årlig % Link til kilde
Samlet offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget (nuværende USD) USD/år Link til kilde
Dødeligheden for børn under fem år (per 1000) Promille (‰) Link til kilde
Forbedret vandkilde (% af befolkningen med adgang) Procent (%) Link til kilde

Links

 

Den portugisiske regerings officielle hjemmeside

 

Kontakt

Rua Castilho 14.C.3
1279-077 Lisboa
Tlf:     (+351) 21 351 2960
Fax:     (+351) 21 355 4615
E-mail:     lisamb@um.dk