Skip to content

Vacancies

Praktik på den danske ambassade i Lissabon

Ansøgningsfrist 16. september 2018

Ambassaden i Lissabon søger to praktikanter til forårssemesteret 2019.

Som praktikant vil du komme til at arbejde i et internationalt, moderne diplomatisk miljø præget af både politik og økonomi. Opgaverne spænder bredt, men vil især relatere sig til ambassadens arbejde med public affairs og økonomisk diplomati.

Du vil få mulighed for at beskæftige dig med portugisisk politik og kultur, EU-politik, eksportfremme, research og analysearbejde samt deltagelse i møder, konferencer og briefinger.

Et praktikophold på ambassaden i Lissabon byder på masser af udfordringer og giver dig et indgående kendskab til den danske udenrigstjenestes arbejde. Herudover er Lissabon en livlig hovedstad under forandring med et væld af spændende tilbud.

Varighed
Praktikopholdet begynder den 01. februar 2019 og afsluttes den 31. juli 2019. Opholdet kan i enkelte tilfælde forlænges med yderligere et semester.

Kvalifikationer
Du skal være indskrevet på en relevant videregående uddannelse, gerne overbygning. Gode portugisiske sprogkundskaber forudsættes. Gode skriftlige og analytiske evner samt gode engelskkundskaber er en fordel. Kendskab til eller interesse for politik, public affairs, økonomisk diplomati eller eksportfremme er nødvendigt.

Aftaleforhold og løn
Der indgås en praktikaftale for opholdet. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et tilskud på op til 3.000 kr. pr. måned til boligudgifter. Der kan under opholdet være mulighed for at modtage SU efter gældende regler. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig, men ambassaden kan være behjælpelig med rådgivning og facilitering af egnet logi.

Ansøgning
CV og kopi af eksamensbevis skal vedlægges ansøgningen, der sendes til ambassaden pr. e-mail til lisamb@um.dk med titlen ”[Dit navn] praktik F2019”

Flere oplysninger
Spørgsmål kan rettes til Anette Dias (anedia@um.dk) eller souschef Christina Oskjær (chrosk@um.dk). Du kan også besøge ambassadens hjemmeside http://portugal.um.dk/ og Facebook-profil https://www.facebook.com/amblissabon.